Wikby Transport & Utbildning AB

Ta steget mot säkerhet och kompetens med våra kvalitativa utbildningar inom transport, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, brand och riskinventering.

Intresseanmälan

Välkommen till Wikby Transport & Utbildning AB - din partner för säkerhet och kompetens inom arbetsmiljö, trafiksäketrhet, riskanalyser, lagar och regler som kör och vilotider, lastsäkring etc. Vi erbjuder kvalitativa utbildningar inom en mängd olika områden, inklusive Trafikverkets kravutbildningar, YKB fortbildning och brand- och första hjälpen-utbildningar. Med vårt breda utbud av kurser inom fallskydd, liftar och truckar kan vi hjälpa dig att skapa en trygg arbetsmiljö. Ta steget mot framgång idag och kontakta oss för att lära dig mer!

Läs mer om oss

Våra utbildningar

Trafikverkets kravutbildningar - Lastbil

Trafikverkets kravutbildningar

Arbete På Väg steg 1.

Trafikverkets kravutbildningar och Arbete på väg i kommun

Arbete På Väg steg 2

Certifieringsförberedande

YKB

YKB fortbildning

Delkurs 1, 2, 3, 4 och 5.

Vi skräddarsyr utbildning i Lastsäkring och teknisk utbildning, Kör och Vilotiden och trafikförfattningen.

 

Vi kan erbjuda 

ADR 1.3, ADR Grund, ADR Klass 1, ADR Klass 7, ADR Tank.

Vissa delar går kan genomföras via webb

Har även ADR 1.3 webbutbildning.

Brandsläckare - Brand och första hjälpen

Brand och första hjälpen

HLR, Olyckor, Brandskyddsföreningen Heta Arbeten, Systematiskt brandskyddsarbete, utrymningsövning m.m.

Utbildningstillfälle:

Heta Arbeten 

 

 

Lift

Fallskyddsutbildning, Liftutbildning, Traversutbildningar, Truckutbildningar m.m

Containertruck

Riskanalyser och Riskinventeringar m.m

Vi erbjuder också utbildningar i ....

Kör och Vilotiden, samt hantering av färdskrivare. Brandutbildning med utrymningsövning. Trafiksäkerhet, att se risker, att komma först till en trafikolycka. Säker arbetsmiljö, fysika risker, psykiska risker. Vi skräddarsyr även utbildningar efter kundens behov.

 

Läs mer om våra övriga tjänster