Om Wikby Transport & Utbildning AB

Om oss

Vi på Wikby Transport & Utbildning AB är specialiserade på säkerhet och arbetsmilö, trafiksäkerhetsutbildningar, riskinventering etc. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom olika områden, inklusive Trafikverkets kravutbildningar, YKB fortbildning, brand och första hjälpen, fallskydd, lift och truck.

Vi förstår vikten av att ha kvalificerad personal inom transportbranschen med god kunskap att förtså lagar och regler som kör och vilotider, att kunna hantera färdskrivare, lastsäkring, vi strävar efter att ge våra studenter de kunskaper och färdigheter de behöver för att arbeta säkert och effektivt. 

Våra erfarna instruktörer kommer att ge dig den kunskap du behöver för att bli en säker och kompetent yrkesman inom transporter och riskhantering. Ta steget mot framgång idag genom att kontakta oss!

Kontakta oss