Våra utbildningar

Trafikverkets kravutbildningar

Arbete På Väg steg 1.

Trafikverkets kravutbildningar och Arbete på väg i kommun SKR

Arbete på väg steg 1 APV 1.1 1.2 1.3.

APV 1.1 Allmän grundkompetens, all personal ska inneha följande allmänna grundkompetenser:

 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
 • Arbetsgivarens roll. 
 • Personlig skyddsutrustning.
 • Väglag, Vägmärkesförordningen, Trafikförordningen.
 • Hastighet och krockvåld.
 • Trafikbeteende.
 • Broarbete.
 • Bergarbete i tunnlar eller  på betryggande avstånd från passerande fordonstrafik.
 • Personal som levererar eller hämtar varor vid enstaka tillfällen på en arbetsplats.
 • Personal som utför service och underhåll av maskiner på en arbetsplats. 
 • Tillfälliga besökare på en arbetsplats, exempelvis studiebesök.

APV 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, enligt Trafikförordningen och dess föreskrifter.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn i rörelse respektive uppställda enligt Vägmärkesförordningen och föreskrifter
 • Undvika risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
 • Motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter.

APV 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten:

 • Utföra anläggningsarbete, exempelvis montera vägräcken eller lägga kantsten.
 • Medarbetare till person som utför arbeten till person som utför arbeten med steg 2 krav.
 • Utför projekterings eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, utföra renhållning etc. Inneha anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, kunna specifikt de bestämmelser som gäller arbetets utförande. samt kunna Trafikverkets och kommunens regelverk för för aktuellt arbete, extra utbildningstid 8 timmar för att placera ut vägmärken som bl a är vägledande.
 • Utföra vaktarbete, tillägg utbildningtid 8 timmar för vakt och lots. 
 • Utför beläggningsarbete. 

Arbete På Väg steg 2.

Certifieringsförberedande

APV 2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon:

 

 • Förare som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat.
 • Den som framför väghållningsfordon som är utrusad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
 • Fordonsförare som med väghållningsfordon utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar.
 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.

APV 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar. (Utmärkningsansvarig) personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat.

 

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar samt vägmärken på en fast arbetsplats. Trafik- och skyddsanordningar som är növändiga vid trafikdirigering. Exempelvis hanahvande av trafikljussignal.

BAS P/U

Arbetsmiljö- och riskinventering.

Intresseanmälan

YKB fortbildning

Delkurs 1, 2, 3, 4 och 5

Skräddarsydd utbildning i Lastsäkring och teknisk utbildning,

Kör- och vilotider samt färdskrivarutbildning  EG 561/2006 och

EU 165/2014.

ADR 1.3, ADR grund, ADR Klass 1, ADR Klass 7, ADR Tank

Webbutbildning ADR 1.3

Intresseanmälan

Brand och första hjälpen

HLR, Olyckor, Brandskyddsföreningen Heta Arbeten, Systematiskt brandskyddsarbete, utrymningsövning m.m.

Utbildningstillfälle

 

Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning 2023

Plats: HGs Lager Magasinsvägen 36 595 57 Mantorp, om ni önskar

utför vi även utbildningen på plats hos er.

 

 

Heta Arbeten

 

           .

 

 

 

 

 

 

Efter godkänd begörighetsutbildning med praktisk släckövning och certifiering erhålls Branskyddsföreningens Heta Arbeten-certifikat.

För att kunna certifiera sig krävs det att deltagaren har smartphone eller dator med sig.

Heta Arbeten-utbildningen kan registreras på ID06 efter godkänd certifiering.

Ladda gärna ner Brandskyddsföreningens app Heta Arbeten i din smartphone.

Fallskyddsutbildning, Liftutbildning, Traversutbildningar, Truckutbildningar m.m

Riskanalyser och Riskinventeringar m.m

 

Intresseanmälan

Har du några frågor? Kontakta oss!